MINE KOMPETENCER

Jeg kan hjælpe dig med mangt og meget:

  • Finansbogføring – med andre ord: bogføre dine udgifter og indtægter
  • Sende fakturaer til dine kunder
  • Få din rykkerprocedure sat i system, så din likviditet forbedres
  • Løbende afstemninger af din bank, kasse mv.
  • Lave dit momsregnskab
  • Klargøring af dit årsregnskab til revisor
  • Sørge for udarbejdelse af løn
  • ad hoc opgaver, fx i forbindelse med sygdom og barsel
  • Optimering af rutinerne i dit regnskab
  • Opstartshjælp i e-conomic