JEG ER MEDLEM AF CEREDA

Kvalitet og sikkerhed

Når en bogholder melder sig ind i Cereda skal bestyrelsen sikre, at det nye medlem er en kompetent bogholder med flere års erfaring. Nye medlemmer skal derfor opfylde en række optagelseskrav.

For at blive medlem af Cereda kræves der bl.a. et kvalitetsstempel af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Som kunde kan man derfor som udgangspunkt være sikker på, at en bogholder fra Cereda kan udføre kvalificeret bogholderiarbejde.

Vores medlemmer har forskellige uddannelser og tilbyder service ydelser efter deres faglige kvalifikationer.